Bidon Station en Football Makes It Happen gaan samenwerking aan.

Stichting Football Makes It Happen zet zich in voor kinderen met een lichamelijke- en/of verstandelijke beperking of ernstige ziekte. Wij zetten ons in voor deze mensen om hen een beter leven te kunnen bezorgen.

Wat wil de stichting?

De stichting Football Makes It Happen wil zoveel mogelijk van deze kinderen helpen!

We willen deze kinderen o.a. helpen door middel van financiële ondersteuning, therapieën, acties en het aanschaffen van speciale benodigdheden.

Hoe doen we dat?

Dit doen wij o.a. door via Facebook een veiling te organiseren. Dit doen wij via https://www.facebook.com/FMIHauctions. De opbrengst van de veilingen komt geheel ten goede aan de stichting. Ook komen wij bij verschillende wedstrijden van de Creators FC en FC de Rebellen, verkopen merchandise via de webshop en evenementen kraam en ontvangen donatie’s. Iedere euro is er èèn.

Wie helpt ons?

Bekende Promotors die belangeloos meewerken aan ” Football Makes It Happen” zijn onder andere Barry Sneijder (vader van Wesley Sneijder), Arsenio Dihalu, Toni Peroni en Roy van Rossum.

Stichting Football Makes It Happen heeft een ANBI status!

Een algemeen nut beogende instelling (anbi) is een instelling met bepaalde belastingvoordelen. Sinds 2008 kan een binnen- of buitenlandse organisatie door de Nederlandse Staat als anbi worden aangemerkt. Dit heeft zowel voor die organisatie fiscale voordelen als voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie. Vanaf 2012 zijn de anbi-definitie en -status gelijk voor de diverse belastingen: de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de schenkbelasting en de erfbelasting.

Menu